• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów

w sklepie internetowym Lalabaj Butik

nazwa i siedziba firmy:

Anna Krumplewska Lalabaj Butik

ul.28 czerwca 1956r. 119

61-544 Poznań

NIP 9*26-126-5179

kontakt:

email: sklep@lalabajbutik.pl

tel.kom. +48 881026688

 

1

Sklep internetowy Lalabaj Butik ( www.lalabajbutik.pl ) zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia oraz do celów marketingowych firmy Lalabaj Butik. 
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień Klientów odbywa się w dni robocze w ciągu od 2 do 4 dni roboczych (nie wliczając czasu doręczenia) od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów.

3

Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu, zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonanie płatności za zamówione produkty (ew. wybranie opcji „płatność przy odbiorze”).

4

Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

5

Płatności za zamówione produkty można dokonać za pomocą Sposoby płatności:

  • przedpłata na konto podane na stronie sklepu
  • za pobraniem ( płatność przy odbiorze )
  • Dotpay
  • Przelewy24
  • Pay Pal
6

Zamówienie jest realizowane w przypadku zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od dnia zamówienia (nie dotyczy wysyłki za pobraniem) są anulowane.

7

W przypadku niedostępności części produktów Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub wydłużenie czasu oczekiwania). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

8

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Lalabaj Butik są fabrycznie nowe i wolne od wad fabrycznych.

9

Produkty oferowane w sklepie Lalabaj Butik posiadają gwarancję.

10

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

11

Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

12

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie inaczej.

13
Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów Kurierem pod wskazany przez Klienta adres. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
Koszt Przesyłek:

  • Odbiór osobisty (przedpłata na konto): 0,00 zł
  • Kurier DHL ( przedpłata na konto ): 17,00 zł
  • Kurier DHL  pobranie: 22,00 zł
  • Paczkomat InPost: 15,00 zł 

Przesyłki mogą być również wysyłane poza granice Polski, cena wysyłki zagranicznej zależna jest od wybranego kraju

Zgodnie z brzmieniem ustawy „Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe. Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Klienta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

14

Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. 

15

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, nie został w żaden sposób zniszczony i posiada nienaruszone opakowanie. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić dowód zakupu (paragon lub faktura oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu i dostawy towaru ponosi klient. Odsyłając towar należy dołączyć formularz  zwrotu. 

16

W przypadku zwrotu lub wymiany w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na konto, z którego dokonano płatności pomniejszając koszty bankowe.

17

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada zmniejszająca wartość lub użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu Lalabaj Butik gdy rzecz wydano w stanie niekompletnym)  a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym na życzenie Klienta w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

18

Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

19

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

20

W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca wpłatę lub część wpłaty na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

21

Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

22

Rabaty i promocje nie łączą się

23

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2017 r.

24

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu Lalabaj Butik. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.